Ga naar de inhoud

Op dit moment bestaat het bestuur van Volharding uit 5 personen. Iedere tweede dinsdag van de maand komt het bestuur bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden de belangrijkste gebeurtenissen binnen de vereniging besproken. Ieder bestuurslid zit minimaal drie jaar, na die drie jaar kan een bestuurslid zich herkiesbaar stellen of aangeven er mee te willen stoppen. Tijdens de algemene ledenvergadering, die in het begin van een nieuw kalenderjaar wordt gehouden, kunnen nieuwe kandidaten zich beschikbaar stellen. Op dit moment is Theo van Vuuren de voorzitter, Alice van Aalten de secretaris en Carool Willemsen-Mom de penningmeester, Michiel Neijenhuis houdt zich bezig met de belangen van de leerlingen en als laatste is Nick Verburgt belast met de organisatie en contacten rond de slagwerkgroep. Mocht je in contact willen komen met het bestuur, dan kan dit via onze secretaris. Mail dan naar volhardinghuissen@gmail.com

Op dit moment is Ketie Bri?t secretaris van onze vereniging. Mocht je vragen hebben dan kun je die met behulp van het onderstaande formulier stellen, je krijgt dan zo spoedig mogelijk antwoord. Met alle vragen of opmerkingen over de website kun je bij de webmaster terecht. Het correspondentieadres van Volharding is:
Muziekvereniging Volharding
Postbus 186
6850 AD Huissen

Met alle vragen of opmerkingen over de website kun je bij de webmaster terecht. Het correspondentieadres van Volharding is:

Muziekvereniging Volharding
Postbus 186
6850 AD Huissen