Ga naar de inhoud

Hulde aan onze sponsoren.

Vorige week heb ik samen met onze penningmeester bij elkaar gezeten om te bekijken wat de corona crisis voor onze vereniging betekent. Allereerst is er natuurlijk de zorg om onze leden. Een deel van onze leden zitten toch in de risico groep en dat realiseren wij ons heel goed. Daarom was het besluit om voorlopig te stoppen met alle repetities ook de juiste. Daarnaast is er de financiële situatie waar het bestuur natuurlijk ook verantwoordelijk voor is. Zoals in mijn eerdere verhaal rond corona hebben wij besloten om onze dirigenten en docenten voorlopig door te blijven betalen. De leerlingen krijgen via video les en de dirigenten doen er alles aan om met info en hulp op afstand iedereen thuis te laten oefenen.

Maar dat heeft ook weer consequenties voor onze financiële huishouding. Zo is het Waal jutten niet doorgegaan en kan de donateursactie ook niet doorgaan. Wij kunnen nu onze leden niet langs de deur laten lopen voor een bijdrage van onze jaarlijkse donateursactie. Dan komt ook het ophalen van het oud papier in de knel. In maart hebben wij niet mogen lopen en april ziet er ook niet best uit. Dat zijn toch enkele duizenden euro’s die wij wellicht gaan missen. Voor de donateursactie hebben wij een brief opgesteld die bij alle huishoudens op het Zand worden verspreid met de vraag ons toch te willen steunen en een bedrag naar de rekening van Volharding over te maken.

Dan is er nog onze verloting. Ieder jaar verkopen wij 7500 loten a € 1,00 waarvan de prijzen haast helemaal gesponsord zijn. Als wij dit bedrag ook nog zouden moeten missen zou dit misschien wel het einde van de vereniging betekenen. Dan zie je toch weer de goodwill die Volharding heeft binnen de Huissense  ondernemers. Ondanks het feit dat de ondernemers het momenteel heel zwaar hebben, hebben zij toch weer allemaal hun bijdrage toegezegd zodat de verloting doorgang kan vinden. Wij staan er niet altijd bij stil maar Volharding zou zonder deze ondernemers al jaren geleden opgehouden zijn te bestaan.  Juist tijdens zo’n crisis zie je de kracht van het samen staan voor krachtig cultureel goed. Naast de sponsoren zijn er ook veel ondernemers die ieder jaar heel veel loten kopen ook hen wil ik hierbij niet ongenoemd laten

Ik heb al wel vaker een oproep gedaan om zo veel mogelijk de boodschappen te doen bij onze Huissense ondernemers maar zij hebben ons nu heel hard nodig en wij hun. Zij hebben laten zien achter ons te staan en laten wij dat dan ook aan hen laten zien.  Hieronder vind je de logo’s van onze sponsoren en helaas heb ik niet van alle ondernemers logo’s maar ik wil benadrukken dat iedere ondernemer, of dat nu op het industrieterrein is of de ondernemers in Huissen stad, wij heel erg dankbaar mogen zijn. Zonder hen geen vereniging.

Denk daar aan als je iets nieuws wilt kopen. Koop het in Huissen.

Theo van Vuuren

Voorzitter Muziekvereniging Volharding