Ga naar de inhoud

Jubilarissen gehuldigd tijdens jubileum van Volharding

Tijdens de goedbezochte receptie in de Valom in Huissen, vanwege het 60-jarig bestaan van muziekvereniging Volharding, sprak Lingewaards burgemeester, Harry de Vries, met lof over de jubilerende muziekvereniging. Hij feliciteerde de vereniging. Niet alleen met het feit dat ze 60 jaar bestaat. Maar ook vanwege de activiteiten die harmonieorkest, slagwerkgroep, opleidingsorkest, afzonderlijk, maar ook als geheel aan de dag leggen. Hij doelde daarmee ook op het geslaagde laatste concert op 29 oktober en promootte zijdelings ook nog het optreden van de slagwerkgroep op 27 november aanstaande.

Dat burgemeester de Vries tijdens zijn toespraak ook enkele jubilarissen naar voren riep was voor menigeen een verrassing. Theo Jansen, Lammert van der Meer, Harm Schrijver, 25 jaar lid en Dick van Soest en Theo van Vuuren, 50 jaar lid kregen van de burgemeester de daarbij behorende versierselen van de KNFM opgespeld.

De Jubilarissen vlnr: Dick van Soest, Harm Schrijver, Lammert vd Meer, Theo van Vuuren, Theo Jansen met Burgemeester Harry de Vries

Behalve de felicitaties van de leden van het college van Burgemeester en Wethouders, kwamen ook verschillende verenigingen uit Huissen en omgeving, al dan niet met een muzikaal eerbetoon, het bestuur feliciteren met het 60-jarig bestaan. Toen het oudste lid van Volharding, Harry Eltink, het woord kreeg verraste hij het bestuur niet alleen met mooie woorden maar hij bood de vereniging ook een fraai ingelijst kunstwerk aan waarin muziek en harmonie subtiel tot uiting komen.

Voorzitter, Theo van Vuuren, maakte in zijn toespraak en dankwoord van de gelegenheid gebruik door Lies en Eef Jansen naar voren te roepen. Lies en Eef die, ondanks het feit dat zij geen lid zijn van Volharding, zich al jaren inzetten voor de vereniging als er iets moet worden georganiseerd of handenspandiensten moeten worden verricht. Vanwege die belangeloze inzet heeft het bestuur gemeend Lies en Eef als  “Lid van verdienste” in de vereniging op te nemen.

Tot slot vroeg de voorzitter van de Stichting “Vrienden van Volharding”, Theo Willemsen, het woord.

Het was de Stichting opgevallen dat sommige muzikanten zich nog al eens moeten behelpen als tijdens een optreden of concert het licht niet optimaal is. Om die reden belooft de Stichting “Vrienden van Volharding” aan alle muzikanten een lampje voor op hun muzieklessenaar.

Na alle felicitaties en toespraken die werden opgeluisterd door De Bevelanders, maakte Volharding zich op voor de feestavond. Maar die kon natuurlijk niet van start gaan zonder dat ze zelf het muzikale startsein had gegeven. Na het superkorte optreden konden de instrumenten in de koffers en kon het feest, ter afsluiting van het jubileumjaar, beginnen. Dat het feest nog onverwacht in het teken van het vaandel kwam te staan was een gevolg van de uitdaging die Walter Hendriksen over de leden afriep. Of het vaandel nog wel bestaansrecht had. Met alle eerbetoon werd het vaandel in het midden van de zaal door alle leden, met alle egards toegezongen. Maar dat wil ook wel, wat later op de avond. Het gezellige feest ging nog even vrolijk door en op de wekelijkse repetitieavond keken de muzikanten er met een tevreden gevoel op terug.

[picasa width=”450″ height=”300″ bgcolor=”#ffffff” autoplay=”1″ showcaption=”1″ user=”volhardinghuissen” album=”es_ReceptieJubileum”]