Welkom op de site van Muziekvereniging Volharding Huissen

Viewing posts categorised under: Activiteiten

Donateursactie Muziekvereniging Volharding is niet voor niets

by Auteur

05 17, 2020 | Posted in Activiteiten | 1 comments

Nederland heeft twee moeilijke maanden achter de rug door het coronavirus en alle maatregelen die het Kabinet daarvoor heeft uitgevaardigd. Een intelligente lock-down moest voorkomen dat door het virus veel slachtoffers zouden vallen. Bedrijven en winkels gingen op slot. Scholen en verenigingen gingen dicht. Binnen blijven en anderhalve meter afstand waren het devies. Het lijkt nu wat beter te gaan. Maar het virus heeft ook mensen ziek gemaakt of zijn overleden. Bedrijven hebben het moeilijk.

In die tijd van tegenspoed heeft Volharding het gewaagd de donateursactie door te laten gaan. Niet door huis-aan-huis aan te bellen en te vragen om een gift. Maar door in de wijken van Huissen-Zand brieven te bezorgen en daarin te vragen om een bijdrage. Wat zijn wij blij. Dat zoveel Zandse bewoners en bedrijven, ondanks tegenslag en moedeloosheid, de moeite hebben genomen om een bijdrage over te maken aan onze mooie muziekvereniging. Dankzij jullie ruimhartigheid ziet Volharding zich gesteund en gewaardeerd. Dank daarvoor. Dank namens het bestuur en alle leden van Muziekvereniging Volharding. 

Theo Van Vuuren,

Voorzitter

See more

Hulde aan onze sponsoren.

by Auteur

04 10, 2020 | Posted in Activiteiten | 0 comments

Vorige week heb ik samen met onze penningmeester bij elkaar gezeten om te bekijken wat de corona crisis voor onze vereniging betekent. Allereerst is er natuurlijk de zorg om onze leden. Een deel van onze leden zitten toch in de risico groep en dat realiseren wij ons heel goed. Daarom was het besluit om voorlopig te stoppen met alle repetities ook de juiste. Daarnaast is er de financiële situatie waar het bestuur natuurlijk ook verantwoordelijk voor is. Zoals in mijn eerdere verhaal rond corona hebben wij besloten om onze dirigenten en docenten voorlopig door te blijven betalen. De leerlingen krijgen via video les en de dirigenten doen er alles aan om met info en hulp op afstand iedereen thuis te laten oefenen.

Maar dat heeft ook weer consequenties voor onze financiële huishouding. Zo is het Waal jutten niet doorgegaan en kan de donateursactie ook niet doorgaan. Wij kunnen nu onze leden niet langs de deur laten lopen voor een bijdrage van onze jaarlijkse donateursactie. Dan komt ook het ophalen van het oud papier in de knel. In maart hebben wij niet mogen lopen en april ziet er ook niet best uit. Dat zijn toch enkele duizenden euro’s die wij wellicht gaan missen. Voor de donateursactie hebben wij een brief opgesteld die bij alle huishoudens op het Zand worden verspreid met de vraag ons toch te willen steunen en een bedrag naar de rekening van Volharding over te maken.

Dan is er nog onze verloting. Ieder jaar verkopen wij 7500 loten a € 1,00 waarvan de prijzen haast helemaal gesponsord zijn. Als wij dit bedrag ook nog zouden moeten missen zou dit misschien wel het einde van de vereniging betekenen. Dan zie je toch weer de goodwill die Volharding heeft binnen de Huissense  ondernemers. Ondanks het feit dat de ondernemers het momenteel heel zwaar hebben, hebben zij toch weer allemaal hun bijdrage toegezegd zodat de verloting doorgang kan vinden. Wij staan er niet altijd bij stil maar Volharding zou zonder deze ondernemers al jaren geleden opgehouden zijn te bestaan.  Juist tijdens zo’n crisis zie je de kracht van het samen staan voor krachtig cultureel goed. Naast de sponsoren zijn er ook veel ondernemers die ieder jaar heel veel loten kopen ook hen wil ik hierbij niet ongenoemd laten

Ik heb al wel vaker een oproep gedaan om zo veel mogelijk de boodschappen te doen bij onze Huissense ondernemers maar zij hebben ons nu heel hard nodig en wij hun. Zij hebben laten zien achter ons te staan en laten wij dat dan ook aan hen laten zien.  Hieronder vind je de logo’s van onze sponsoren en helaas heb ik niet van alle ondernemers logo’s maar ik wil benadrukken dat iedere ondernemer, of dat nu op het industrieterrein is of de ondernemers in Huissen stad, wij heel erg dankbaar mogen zijn. Zonder hen geen vereniging.

Denk daar aan als je iets nieuws wilt kopen. Koop het in Huissen.

Theo van Vuuren

Voorzitter Muziekvereniging Volharding

Afbeelding met tekst, teken, tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

See more

Try-out concert slagwerkgroep 5 November 2017 – Huissen, Gelderland – Gemeenschapshuis

by theovanvuuren

11 05, 2017 | Posted in Activiteiten | 0 comments

See more

Concert tijdens Vleiskeuren – Huissen – Raadhuisplein

by theovanvuuren

09 21, 2017 | Posted in Activiteiten | 0 comments

See more

Afsluitconcert – Huissen, Gelderland – Gemeenschapshuis

by theovanvuuren

07 08, 2017 | Posted in Activiteiten | 0 comments

See more

IJsjes concert – Huissen, Gelderland – Huissen centrum

by theovanvuuren

07 05, 2017 | Posted in Activiteiten | 0 comments

See more

Huissense Umdracht – Huissen – Stadskerk Huissen

by theovanvuuren

06 18, 2017 | Posted in Activiteiten | 0 comments

See more

Inhalen avondvierdaagse lopers – Huissen – Witte Wievenpad

by theovanvuuren

06 16, 2017 | Posted in Activiteiten | 0 comments

See more

Thema concert – Huissen – Zandse Kerk

by theovanvuuren

06 03, 2017 | Posted in Activiteiten | 0 comments

See more

Serenade voor de communicantjes – Huissen – Stadskerk Huissen

by theovanvuuren

05 14, 2017 | Posted in Activiteiten | 0 comments

See more

Organisatie van de 1e slagwerkcup voor jeugdslagwerkgroepen – Huissen – Aula OBC Huissen

by theovanvuuren

05 13, 2017 | Posted in Activiteiten | 0 comments

See more

Rondgang i.v.m. Koningsdag – Huissen – Kantine Handbal vereniging

by theovanvuuren

04 27, 2017 | Posted in Activiteiten | 0 comments

See more

Open Nederlandse Slagwerk Kampioenschappen – Nunspeet – Veluvine

by theovanvuuren

04 22, 2017 | Posted in Activiteiten | 0 comments

See more

Voorspeel ochtend Blazers leerlingen – Huissen, Gelderland – Gemeenschapshuis

by theovanvuuren

03 19, 2017 | Posted in Activiteiten | 0 comments

See more

Voorspeel middag Slagwerkleerlingen – Huissen, Gelderland – Gemeenschapshuis

by theovanvuuren

03 19, 2017 | Posted in Activiteiten | 0 comments

See more

Algemene leden vergadering – Huissen, Gelderland – Gemeenschapshuis

by theovanvuuren

03 06, 2017 | Posted in Activiteiten | 0 comments

See more

Advend / Kerst concert – Huissen – Zandse Kerk

by theovanvuuren

12 11, 2016 | Posted in Activiteiten | 0 comments

See more

Nijmegen – De Kube (Honigscomplex)

by theovanvuuren

10 01, 2016 | Posted in Activiteiten | 0 comments

See more

Concert i.v.m. Fleishkeuren – Huissen – Raadhuisplein

by theovanvuuren

09 22, 2016 | Posted in Activiteiten | 0 comments

See more

Ontvangst 4 daagse lopers – Huissen, Gelderland – Café-Biljart Bed&Breakfast “De Gouden Engel”

by theovanvuuren

07 19, 2016 | Posted in Activiteiten | 0 comments

See more