Ga naar de inhoud

Sponsors Bedankt

De leden in hun nieuwe uniform

 

In de aanloop naar ons 60-jarig bestaan vonden de leden van muziekvereniging Volharing dat hun uniformen, dan 20 jaar oud, wel vernieuwd mochten worden. Op zich een goed idee. Dus we hebben flink gespaard. Begin 2010 bleek dat we met eigen middelen het geld niet bij elkaar zouden krijgen. In maart 2010 hebben wij besloten de Huissense ondernemers een financiële bijdrage te vragen. Alle ondernemers zijn aangeschreven en daarna persoonlijk benaderd, wetende dat Volharding niet de enige vereniging is die bij de ondernemers aankomt voor sponsoring.

Gaandeweg het jaar werd ons  duidelijk dat Muziekvereniging “Volharding” een speciale plaats bij de Huissense ondernemer inneemt. Hun reacties waren zonder meer positief te noemen. In oktober hadden wij zoveel toezeggingen van financiële bijdragen dat wij de opdracht tot het maken van een nieuw uniform aandurfden.

Inmiddels zijn de nieuwe uniformen afgeleverd. De eerste presentatie van onze uniformen is voor u. Op zondag 10 april, aan het einde van onze 24-uurs muziekmarathon zal muziekvereniging Volharding, in het nieuwe tenue, alle gulle gevers muzikaal bedanken voor het verwezenlijken van onze grote wens. Daarom bent u van harte welkom in het Gemeenschapshuis op het Zand in Huissen waar de afsluiting van de muziekmarathon om 14.30 uur wordt gehouden.

We zijn ons er zeer van bewust dat we de nieuwe uniformen nooit hadden kunnen aanschaffen zonder de overweldigende steun van de onder deze link vermelde Huissense ondernemers.

Namens leden en bestuur van Muziekvereniging “Volharding” bedanken wij alle sponsors heel hartelijk voor hun bijdrage. Chapeau!

Het bestuur van Muziekvereniging Volharding,