Ga naar de inhoud

4e lid van Volharding heeft een koninklijke onderscheiding ontvangen.

Afgelopen dinsdag 26 april was het dan eindelijk zo ver. Carool Willemsen onze penningmeester werd door Burgemeester Nelly Kalfs benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau.

Carool is al sinds 2011 de penningmeester van Muziekvereniging Volharding maar daarnaast doet ze ontzettend veel ander vrijwilligerswerk. Wij als bestuur van Volharding vonden het tijd worden dat zij daarvoor eens in het zonnetje gezet zou worden. Begin april 2021 hebben wij namens Volharding een aanvraag ingediend om Carool in aanmerking te laten komen voor een koninklijke onderscheiding.

Nu moet je weten dat je zo’n onderscheiding niet zo maar krijgt, je moet minimaal 15 jaar vrijwilligerswerk gedaan hebben en de aanvraag moet door minimaal 2 personen van instellingen ondertekent worden. Nou dat was, om voor haar een aanvraag te doen, geen probleem. Uit de informatie die wij in de 11 jaar hadden bleek al wel dat zij zich voor zo veel mensen en instellingen inzette. Op ons verzoek aan de verschillende instellingen hadden wij binnen enkele dagen 9 reacties terug. Dus konden wij onze aanvraag doen. In onze motivatiebrief stond het volgende:

“Wij hebben Carool in 2003 leren kennen toen haar 2 dochters lid werden van Muziekvereniging Volharding.

Vanaf het begin was Carool een heel betrokken ouder die je altijd kon vragen om hand en span diensten te verrichten. Haar handicap van het niet kunnen horen was voor haar nooit een belemmering om mee te doen. Ze stond en staat nog midden in de maatschappij. Als je haar voor het eerst spreekt geeft ze direct aan dat zij moet liplezen en je er rekening mee moest houden. Bij iedere activiteit die georganiseerd werd kon je een beroep op haar doen.

In 2011, haar beide dochters waren al om studie redenen gestopt, zochten wij een penningmeester. Judith Barten, contactpersoon slagwerkgroep, stelde voor om Carool te vragen. Zo kwam het dat in februari 2011 Carool als penningmeester van Volharding werd aangenomen. Ze was net een jaar gestopt als penningmeester van de Scouting groep het Zand en was aan een nieuwe uitdaging toe. Al snel was duidelijk dat wij met Carool een heel betrokken maar vooral verantwoordelijke penningmeester hadden weten te strikken. Ze heeft de hele administratie opnieuw opgezet en de daarbij behorende computerprogramma snel onder de knie gekregen. Ze is ook heel streng op het op tijd indienen van de nota’s. De subsidie aanvraag is altijd op tijd verzonden. Ook de verantwoording van de dirigenten en docenten zijn bij haar in goede handen. Daarnaast zorgt zij ook dat de ledenadministratie op orde blijft.

Naast haar bestuursfunctie staat ze ook altijd klaar als binnen de vereniging activiteiten worden georganiseerd. Zoals de rommelmarkten en verzorgen van de koffie tijdens concerten.

Ik spreek namens de leden en de overige bestuursleden als ik zeg dat wij aan Carool een heel betrokken lid en vriendin hebben weten binnen te halen. Ondanks haar vele vrijwilligers taken die ze nog steeds uitvoert doet zij haar werk als penningmeester met volle overgave en enthousiasme. Wij vinden dan ook dat Carool Willemsen Mom zeker in aanmerking dient te komen voor een koninklijke onderscheiding.”

Naast Volharding hebben ook de Scouting Huissen Zand, Stichting Lourders werk, Lingehof in Bemmel, Dagopvang ouderen Angeren, Stichting de Zandse kerk waar zij naast 2e penningmeester ook bij de activiteitencommissie zit, IKC het Sterrenbos en Jongerenkoor van het Zand de aanvraag mede ondertekent. En het hadden er nog meer kunnen zijn.

Het mooie was dat Carool toen ze zelfs al in de hal van de Valom stond nog niet in de gaten had dat zij diegene was die een onderscheiding zou krijgen. Het werd een prachtige dag waarin Carool het stralende middelpunt was. En dat de waardering binnen Volharding groot is bleek toen om 17.00 uur, tijdens de receptie voor Carool het volledige A orkest met de slagwerkgroep haar een serenade kwamen brengen. Daarna ontving Carool een prachtig zilveren speldje van Muziekvereniging Volharding met het logo van onze vereniging, gemaakt door Katja Mensink.

Carool wij, de leden en het bestuur van Muziekvereniging Volharding zijn heel trots jou als bestuurslid in ons midden te hebben en feliciteren jou van harte met deze prachtige, zeer verdiende onderscheiding.