Ga naar de inhoud

Leden van Muziekvereniging Volharding en Stedelijke Muziekvereniging verzorgen de muzikale omlijsting tijdens de 4 mei herdenking in Huissen.

Al enkele jaren heb ik, namens het bestuur van Volharding,  en Fred Vercoulen, namens het bestuur van De Stedelijke Muziekvereniging, intensief contact met het bestuur van Stinase over de wijze waarop de 4 mei herdenking nog sfeervoller kan en meer indruk kan maken op de Huissense bevolking. Wij vinden het belangrijk om zo veel mogelijk jeugd te betrekken bij alles rondom 4 mei. Zo hebben  in 2019 al eens de leerlingen van De Stedelijke Muziekvereniging en Muziekvereniging Volharding tijdens de herdenking in de Stadskerk samen muzikaal begeleid.

Ook dit jaar wilde Stinase de jeugd van Huissen weer een belangrijke plaats bij deze herdenking geven. Zo kwam het idee tot stand om de leerlingen van beide verenigingen aangevuld met enkele oudere leden weer het muzikale gedeelte in de stadkerk te laten verzorgen. Daarnaast hadden Fred Vercoulen en ik het idee geopperd om op het kerkhof de beide slagwerkgroepen de muzikale omlijsting te laten verzorgen. Wij dachten dat vooral de melodische klanken nog meer indruk achter zou laten bij de aanwezigen. Nu is een idee hebben één maar de uitvoering wordt wel wat anders. Allereerst moeten de beide dirigenten van de slagwerkgroepen mee willen en kunnen werken. Welke muziek speel je dan. Daarnaast moet je voor zo’n kort optreden wel 5 marimba’s en 4 xylofoons, een bas marimba, buisklokken, 3 pauken, base en kleine percussie instrumenten naar het kerkhof vervoeren en daar heb je twee vrachtwagens voor nodig. Wat doe je als het regent op die dag? Allemaal beren die toch al heel snel verdwenen  waren. Beide dirigenten en de slagwerkers waren enthousiast en afgesproken werd, dat mochten de weersomstandigheden tegen zitten, het Torkest op het laatste moment het zou kunnen overnemen.

De afgelopen weken hebben zowel de leerlingen als de leden van de slagwerkgroepen hard gerepeteerd om het tot een succes te maken. En een succes is het geworden.

De avond begon met de onthulling van een nieuw monument in de tuin van de vrijheid bij de Stads kerk. De leerlingen van IKC de Abacus hadden 24 klokken van klei gemaakt waarop met mozaïek steentjes een letter stond. Al deze klokken maakte de zin “ Doe vrijheid geen geweld aan” Het idee was door de kinderen zelf geopperd en er lag ook één klepel tussen die symbolisch het spreekwoord weergaf “de klok horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt” Dit werd door een leerling mooi verwoord door te verwijzen naar de mensen die via sociale media iets horen en er van uit gaan dat het de waarheid is zonder eerst zelf goed uit te zoeken of dat klopt.

Na deze onthulling volgde om 19.00 uur de herdenking in de Stadkerk er werden door kinderen indrukwekkende verhalen verteld en gedichten voorgedragen die werden afgewisseld met stemmige muziek gespeeld door de leerlingen van beide muziekverenigingen. Rond 19.45 uur vertrok de grote stoet mensen vooropgegaan door de Gilde naar de begraafplaats Huissen Stad. Toen wij de begraafplaats op kwamen lopen klonken de prachtige klanken van de slagwerkgroepen van de Stedelijke en Volharding. De mooie donkere klanken van de marimba’s en xylofoons aangevuld met de pauken droegen over de hele begraafplaats en gaven inderdaad die extra sfeer zoals wij dit in gedachte hadden. Ik vind de herdenking ieder jaar al indrukwekkend maar dit jaar was dat nog meer het geval. Voorbij de ingang van de begraafplaats stonden de bezoekers om de doden te herdenken. Maar vooral de in grote getale opgekomen kinderen gaven een belangrijk signaal af met hun aanwezigheid en de mooie gedichten die door hen geschreven en voorgedragen werden.  Een prachtige herdenking die, volgens alle partijen, vaker op deze manier gehouden mag worden.

Theo van Vuuren