Ga naar de inhoud

Volharding doet mee aan Rabo Clubkas campagne

Rabobank Maas en Waal – Oost Betuwe steunt het verenigingsleven op diverse manieren. Vanaf 2011 wordt de Rabobank Clubkas Campagne introduceert: elk Rabobank-lid krijgt zo een stem in de verdeling van donaties. Want leden van de Rabobank krijgen inspraak op de verdeling van donaties aan de verenigingen. 

Jaarlijks stelt de Rabobank een bedrag beschikbaar voor de campagne: voor 2019 is dat € 150.000,= De Rabobank heeft ongeveer 12.000 leden en ieder lid mag vijf stemmen verdelen. Deze stemmen zijn dus geld waard want elk lid kan stemmen toewijzen aan verenigingen die zij een warm hart toedragen, en dus ook aan Muziekvereniging “Volharding” Hoe meer stemmen er op onze vereniging zijn uitgebracht, hoe meer geld we krijgen! 

Toegevoegde waarde Met de Clubkas Campagne voegt de bank ook een extra dimensie toe aan het lidmaatschap. Rabobank is betrokken bij de lokale samenleving en met de Clubkas Campagne geven zij een invulling daaraan. Als straks veel leden stemmen, draagt ieder een belangrijk steentje bij aan een bloeiend verenigingsleven. 

Stemperiode Klanten die op 1 april 2019 lid zijn van de Rabobank kunnen van maandag 15 tot en met zondag 28 april 2019 hun stem uitbrengen op hun favoriete club. Elk lid ontvangt bij aanvang van de stemperiode een brief met een persoonlijke code. Met deze code kunnen vijf stemmen worden uitgebracht, maximaal twee op één vereniging. Het stemmen gaat via de Rabo-website. 

Hoe krijgen we zoveel mogelijk stemmen Ook Muziekvereniging “Volharding” heeft zich als een van de 227 verenigingen ingeschreven voor deelname aan de Clubkascampagne want wij voldoen aan de voorwaarden die de Rabobank stelt.

Wij doen hierbij een oproep aan iedereen die Muziekvereniging “Volharding” een warm hart toe draagt om op onze vereniging te stemmen en zo veel mogelijk vrienden en bekenden te informeren dat: 

  1. men deelneemt aan de stemronde tussen 15 en 29 april a.s.;
  2. men zoveel mogelijk stemmen uitbrengt op Muziekvereniging “Volharding”
  3.  Mocht je nog stemmen over hebben dan willen wij graag de Stichting Zandse    Kerk en onze zustermuziekverenigingen waaronder de Bevelander Muzikanten  Stedelijke Muziekvereniging en St. Cecilia Angeren en voordragen.